et-loader
Связаться с нами: (096) 302-74-07, (099) 631-22-86

Свого часу Піфагор провів аналогію між періодами життя людини і порами року. Саме це порівняння згадується, коли упродовж цвітіння спостерігаєш за трояндою Albrecht Durer. Зрозуміло, що квітка троянди може міняти відтінки залежно від погодних умов і від віку, але квітки Альбрехт Дюрер не лише грають колірною гаммою упродовж цвітіння, але і досить цікаво перетворюються формою з віком. Пуп’янок, що з’являється, має червонястий відтінок, квітка, що розкривається, немов втілюючи юнацький максималізм, має яскравий абрикосово-рожевий тон, причому рожевий переважає ближче до краю пелюстки, а іноді, у квітки, що подорослішала, по краю зовнішньої пелюстки ми можемо спостерігати сизувато-фіолетовий відтінок. З віком квітки Альбрехт Дюрер набувають більш спокійних, пастельних відтнків. Що цікаво, в напіврозпуску ці трояндочки мають класичну форму квітки, а з часом, злегка відгинаючи свої пелюстки, перетворюються на благородну троянду із старовинною формою квітки, і про її “класичну молодість” вже нічого не нагадує. Навіть відцвітаючи, ця велична красуня не демонструє свої тичинки, завдяки безлічі маленьких центральних пелюсток, які вміло їх приховують.

Рясно квітучі і розгалужені кущі, чарівливий аромат фруктів, велика (10-12см) квітка приголомшливого забарвлення, досить стійка і не примхлива – не дивно, що цей сорт троянди вмить завоював визнання квітникарів в якості прекрасної садової рослини, адже неаважаючи на те, що Albrecht Durer був представлений в 2002 році (Tantau Roses, Німеччина), він вже отримав широке поширення у світі.

Має сенс відмітити, що автор (Hans Jürgen Evers) отримав цей сорт ще в 1996 році, і робочими назвами цього сорту були RT 96-145, TAN96145. З часом він отримував такі назви як Albrecht Dürer Rose, Beryl Joyce і Albrecht Durer. Найбільш поширеним став варіант Альбрехт Дюрер, і саме про людину, на честь якої сорт дістав цю назву, хочеться розповісти хоча б коротко.

Альбрехт Дюрер (1471 – 1528) це великий художник німецького живопису. Саме він вважається видатним європейським майстром ксилографії. Саме його називають одним з видатних майстрів Ренесансу. Саме Альбрехт Дюрер став першиим теоретиком мистецтва.

Будучи сином ювеліра, він опанував навички малювання в майстерні батька. І хоча батько і прагнув залучити сина до свого ремесла, юний Альбрехт виявляв більше цікавості до вивчення живопису. Батько не став робити вибір за Дюрера-молодшого і віддав його на навчання до Вольгемута, відомого Нюрнберзького живописця.

Дивлячись на творчу спадщину, залишену нам Альбрехтом Дюрером (понад 900 листів малюнків, прославлені акварелі, автопортрети і портрети, різцеві гравюри на міді і на дереві, теоретичні праці), поринаючи в його творчість, і розглядаючи його картини і гравюри ми розуміємо, що світ має бути вдячний тому, що свого часу Альбрехт Дюрер-старший не обмежив сина лише ювелірним мистецтвом, а подарував світу великого майстра.

 © Лафазан Н. Д., 2020.

В свое время Пифагор провел аналогию между периодами жизни человека и временами года. Именно это сравнение вспоминается, когда на протяжении цветения наблюдаешь за розой Albrecht Durer. Понятно, что цветок розы может менять оттенки в зависимости от погодных условий и от возраста, но цветки Альбрехт Дюрер не только играют цветовой гаммой на протяжении цветения, но и довольно интересно преображаются формой с возрастом. Появляющийся бутон имеет красноватый оттенок, раскрывающийся цветок, словно олицетворяя юношеский максимализм, обладает ярким абрикосово-розовым тоном, причем розовый преобладает у края лепестка, а иногда, у повзрослевшего цветка, по краю наружного лепестка мы можем наблюдать сизовато-фиолетовый оттенок. С возрастом, цветки Альбрехт Дюрер приобретают более спокойные, постельные тона. Что интересно, в полуроспуске эти розочки имеют классическую форму цветка, а со временем, слегка отгибая свои лепестки, превращаются в благородную розу со старинной формой цветка, и об её «классической молодости» уже ничего не напоминает. Даже отцветая, эта величественная красавица не демонстрирует свои тычинки, благодаря множеству маленьких центральных лепестков, которые умело их скрывают.
Обильно цветущие и разветвленные кусты, чарующий аромат фруктов, крупный (10-12см) цветок потрясающей расцветки, довольно устойчива и не прихотлива – не удивительно, что этот сорт розы моментально завоевал признание цветоводов в качестве прекрасного садового растение, ведь не смотря на то, что Albrecht Durer был представлен в 2002 году (Tantau Roses, Германия), он уже получил широкое распространение в мире.
Имеет смысл отметить, что автор (Hans Jürgen Evers) получил его еще в 1996 году, и рабочими названиями этого сорта были RT 96-145, TAN96145. Со временем он приобрел такие названия как Albrecht D?rer Rose, Beryl Joyce и Albrecht Durer. Наиболее распространенным стал вариант Альбрехт Дюрер, и именно о человеке, в честь которого сорт получил это название, хочется рассказать хотя бы кратко.
Альбрехт Дюрер (1471 – 1528) это величайший художник немецкой живописи. Именно он считается крупнейшим европейским мастером ксилографии. Именно его называют одним из выдающихся мастеров Ренессанса. Именно Альбрехт Дюрер стал первый теоретик искусства.
Являясь сыном ювелира, он овладел навыками рисования в мастерской отца. И хоть отец и стремился приобщить сына к своему ремеслу, юный Альбрехт проявлял больше интереса к изучению живописи. Отец не стал делать выбор за Дюрера-младшего и отдал его на обучение к Вольгемуту, известному Нюрнбергскому живописцу.
Глядя на творческое наследие, оставленное нам Альбрехтом Дюрером (свыше 900 листов рисунков, прославленные акварели, автопортреты и портреты, резцовые гравюры на меди и на дереве, теоретические труды), окунаясь в его творчество, и рассматривая его картины и гравюры мы понимаем, что мир должен быть благодарен тому, что в свое время Альбрехт Дюрер-старший не ограничил сына лишь ювелирным искусством, а подарил миру великого мастера.

© Лафазан Н. Д., 2013

Узнать больше об этом сорте роз Вы можете в Азбуке сортов роз

Сорт (Розы)

4 отзыва на Albrecht Durer. Альбрехт Дюрер

 1. Оценка 4 из 5

  totoxetak

  My friends and I happened to be analyzing the wonderful tricks we got on your website, and all of a sudden I had a terrible suspicion that I didn’t show respect to the site owner for the strategy. Most of the boys were happy to learn all of them as a result and are now undoubtedly enjoying them. I appreciate that it turns out to be quite helpful, as well as finding a variety of great resources that most people really need to know. I sincerely regret not being able to express my appreciation earlier. 메이저사이트

 2. Оценка 5 из 5

  domaedombet

  It’s my first time seeing what’s going on, and I came across it. I found it positively useful and it helped me load. I hope to contribute and be helpful as if it were helpful to other customers. Good job. 토토사이트

 3. Оценка 3 из 5

  masterfreios

  Your way of explaining everything in this article is really great, everyone can see without difficulty, thank you. 토토사이트

 4. Оценка 5 из 5

  notchvip

  Hi, I know it’s off topic, but I was wondering if you knew a widget that could automatically tweet my latest Twitter update. Putting all the cool questions together, you just received a new logo leader. What can you recommend about your simple post a few days ago? Are you sure about that? 토토사이트

Добавить отзыв

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены

Наши саженцы в упаковке.

Специальным образом упакованные саженцы роз хорошо переносят транспортировку и хранение, сохраняя высокую приживаемость и энергию роста. Кроме того такие саженцы аккуратно выглядят и удобны для перевозки.

Отправляемые нами саженцы состоят не менее чем из двух или трех сильных ветвей, две из которых начинают свой рост с места окулировки (стандарт класса «А»). Исключение могут составлять некоторые сорта, которые в силу своих биологических особенностей не дают боковых побегов в первый год жизни. Такие саженцы имеют хорошо развитую корневую систему и один крепкий побег толщиной более 10 мм, их приживаемость и дальнейшее развитие ни чем ни отличается от других стандартных саженцев

Преимущества упаковки 1. Корневая система опрессована в торфосмесь, а надземная подрезана и запарафинирована, таким образом, корневая питается влагой, а надземная не иссушается. Такие саженцы хорошо переносят пересылку и могут,  довольно долго, сохраняются до высадки;

 2. Каждый саженец  имеет цветную наклейку с названием и фото сорта;

 3. Такие саженцы имеют красивый и эстетичный внешний вид.


Рекомендуемые товары